İşletme Araştırmaları Dergisi

Proje Açıklaması
Online Akademik Makale Yayını Sistemi

Dergi Dil Seçenekleri
Türkçe, İngilizce

Verilen Hizmetler
Hosting, Teknik Destek, Sürüm Yükseltme

Web sitesini incele→

İşletme Araştırmaları Dergisi’nin yayın odağında; İşletme Araştırmaları alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, Sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, İşletme Araştırmaları alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen araştırma makaleleri yer almaktadır.

İşletme Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında aşağıdaki çalışmalar yer almaktadır:

Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış
Pazarlama ve Girişimcilik
Muhasebe, Finansman, Bankacılık,
Uluslararası İşletmecilik
İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri

İşletme Araştırmaları Dergisi elektronik ortamda yayın yapan hakemli bir dergidir. Üç aylık yayın yapan dergide yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanmaktadır.