İşletme Akademisi Dergisi

Proje Açıklaması
Online Akademik Makale Yayını Sistemi

Dergi Dil Seçenekleri
Türkçe, İngilizce

Verilen Hizmetler
Hosting, Teknik Destek, Sürüm Yükseltme

Web sitesini incele→

İşletme Akademisi Dergisi’nin yayın odağında; İşletme alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, İşletme alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen makaleler yer almaktadır.

İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında aşağıdaki çalışmalar yer almaktadır:

Muhasebe, Finansman, Bankacılık
Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Uluslararası İşletmecilik
Sayısal Yöntemler

İşletme Akademisi Dergisi elektronik ortamda yayın yapan hakemli bir dergidir. Üç aylık yayın yapan dergide yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanmaktadır.